کتاب ها

فصلنامه ها

  • امام صادق (عليه السلام) فرمودند:

    پيامبر (صلي ا... عليه و آله و سلم) مي فرمود: مكر نكنيد و فريب نزنيد و با جسد دشمن مثله (بريدن اعضاء) نكنيد و كودك را نكشيد و كسي كه به بلندي پناه برده و مخفي شده را رها كنيد و حيوانات را پي نكنيد.

    بحار ج 19/ص179

جهت ثبت نام در کارگاه اسلام و حقوق بشردوستانه با موضوع محیط زیست، آب، اجساد و مفقودین

فیلدهای مقابل را تکمیل و کلید ثبت نام را انتخاب نمایید