دومین همایش اسلام وحقوق بشر دوستانه در قم برگزار شد

دومین همایش اسلام وحقوق بشر دوستانه در قم برگزار شد

 دومین همایش اسلام وحقوق بشر دوستانه

قم

آذرماه1395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. جهت مشاهده عکسهای دیگر کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You have no rights to post comments

جهت ثبت نام در کارگاه اسلام و حقوق بشردوستانه با موضوع محیط زیست، آب، اجساد و مفقودین

فیلدهای مقابل را تکمیل و کلید ثبت نام را انتخاب نمایید